© 2017 by The Book Lover. Proudly created with Wix.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon

Preplácanie škôd čelných skiel nie je jednoduché

June 27, 2017

Ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody a odnesie si to aj vaše auto, máte šťastie. Máte šťastie v tom prípade, že máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Naopak, ak vy spôsobíte niekomu inému škodu na jeho vozidle, z vašej poistky bude jemu hradená istá suma. Čo ak pri dopravnej nehode dôjde k poškodeniu čelného skla?

Mnohí si myslíme, že je to bežná vec a nemal by s tým byť problém, že sa postupuje tak ako pri akejkoľvek inej škode na aute. Opak je však pravdou. Donedávna bol s poistením čelného skla veľký problém.

 

Kameň vymrštený spod kolies pred vami idúceho vozidla

 

K poškodeniu čelného skla dochádzalo na cestách hlavne vtedy, keď vám naň od pred vami idúceho auta odskočil kameň. V minulosti, presnejšie do roku 2011 poisťovne s týmto nemali problém a jednoducho túto škodu ľahko preplatili. Neskôr sa však takéto situácie čoraz viac hromadili a poisťovne to prestali robiť. Dôvod bol ten, že bolo ťažko preukázateľné, kto bol vinníkom takejto nehody. Je totižto ťažké takéhoto vinníka na ceste zastaviť a spisovať s ním záznam o nehode. Vo väčšine prípadov k tomu ani nedôjde.

 

Keď nastala situácia, že poisťovne náhrady za škody čelných skiel nepreplácali, vodiči si takéto škody museli platiť z vlastného vrecka, samozrejme, len vtedy, keď nemali uzatvorené pripoistenie čelného skla alebo havarijné poistenie, ktorého súčasťou bolo aj poistenie čelného skla.

 

Vodiči neboli s rozhodnutím poisťovní spokojní

 

Čoraz viac však narastal počet nespokojných vodičov, ktorí sa začali obracať na súdy. No ani tie neboli vo svojich rozhodnutiach jednotné, keďže neexistoval žiadny zákon ani nariadenie, podľa ktorého by poisťovne takéto poškodenie čelného skla museli preplácať. V roku 2013 však Národná banka Slovenska vydala stanovisko, podľa ktorého sa mali poisťovne pri riešení poistných udalostí tohto typu riadiť.

 

Toto stanovisko určilo, že ak škoda, ktorá vznikla na čelnom skle, mala pôvod v prevádzke motorového vozidla, je poisťovateľ takúto škodu preplatiť. No toto fungovalo len ako stanovisko, odporúčanie, neplynula z toho nijaká zákonná povinnosť pre poisťovne.

Niektoré súdy vychádzali z toho, že vymrštenie kameňa, ktorý je na vozovke spod kolesa pred nami idúceho vozidla nie je okolnosť, ktorá má pôvod v prevádzke vozidla. Iné súdy sa opierali stanovisko Národnej banky z roku 2013.

 

Najvyšší súd rozhodol

 

Až v roku 2014 sa do týchto nezrovnalostí zapojil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý vydal rozhodnutie, podľa ktorého každý vodič vyhrá súd, ak mu poisťovňa odmietne preplatiť škody na čelnom skle, ktoré boli spôsobené odletením kameňa spod kolies pred nami idúceho vozidla. Najvyšší súd týmto vytvoril precedens pre všetky prípady spojené so škodou čelného skla.

 

Ani tu sa však problémy neskončili. Aby vám bola takáto poistná udalosť poisťovňou uznaná a preplatená, musíte splniť určité zákonné podmienky. V prvom rade musí byť známy vinník, musí byť spísaný záznam o nehode, v ktorom vinník uzná vinu, a v neposlednom rade musí byť takáto udalosť nahlásená v poisťovni vinníka. Už pri prvej podmienke vznikajú komplikácie. Máloktorý vodič si totiž pri riadení motorového vozidla všíma, či je spod jeho kolies vymrštený kameň, ktorý poškodí čelné sklo za ním idúceho vozidla.

 

Tu vzniká tvrdenie proti tvrdeniu a poisťovne takéto udalosti dôkladne preverujú. Môže totiž dôjsť k poistnému podvodu a vy môžete byť vystavený obvineniu z účasti na takomto podvode. Takže ani po tomto rozhodnutí Národnej rady z roku 2014 nie je 100-percentne zrejmé, že ak vám niekto čelné sklo poškodí, bude vám preplatená náhrada škody.

 

Poistenie čelného skla nie je súčasťou PZP

 

Ani v súčasnosti nie je poistenie čelného skla súčasťou vášho PZP. Poistenie čelného skla môžete získať troma spôsobmi. Prvým je takéto poistenie na samostatnej zmluve, čo znamená, že základné poistenie vozidla nemusíte mať uzatvorené v tej poisťovni, kde uzatvárate poistenie čelného skla. Druhým spôsobom je pripoistenie k PZP a poslednou cestou získať poistenie je zaobstarať si ho v rámci havarijného poistenia. Táto možnosť môže byť pre vás však finančne náročná. Ak nemáte uzatvorené havarijné poistenie, viacerí odborníci radia, aby ste si poistili celoročne aspoň čelné sklo. Výmena čelného skla PZP je voči cene poistenia vskutku drahý špás.

 

Poistenie v zahraničí

 

Nehoda, pri ktorej dôjde k poškodeniu motorového vozidla, sa môže stať aj v zahraničí. Väčšina ľudí, ktorí sa do zahraničia chystajú, si uzatvára cestovné poistenie. V prípade letnej sezóny si väčšina uzatvára cestovné poistenie na dovolenku. V rámci tohto poistenia sme „krytí“ aj za hranicami v prípade, že sa nám niečo stane. Či už ide o menší úraz alebo pobyt v nemocnici. Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť jednorázovo, vtedy, ak sa chystáte na niekoľkodňovú dovolenku, ale existuje aj celoročné cestovné poistenie. Ak navštevujete cudzie krajiny počas roka častejšie, bude to pre vás určite výhodnejšie.

 

Kombinácia cestovného poistenia a poistenia na auto

 

Keďže v súčasnosti sa mnohí prepravujú na dovolenky blízko Slovenska autom, mnohé poisťovne prišli na trh s novinkou. Poistenie auta a cestovné poistenie. Stačí ak máte uzatvorené niektoré z hlavných poistných krytí vo svojej poisťovni. Zvyčajne ide o PZP, Živly, Krádeže, Vandalizmus a podobne. Toto pripoistenie k poistke auta si môže zaobstarať tak osamelý vodič, ako aj celá rodina. Dôležitý je aj fakt, že takéto poistenie si môžete uzatvoriť aj pri iných spôsoboch dopravy, nielen pri cestovaní autom a platí vo všetkých štátoch Európskej únie a v štátoch ako Turecko, Alžírsko a podobne.

 

Či už cestujete len po slovenských cestách alebo sa chystáte vycestovať aj do zahraničia, myslite na poistenie. PZP, ako vyplýva už z jeho názvu, je povinné, no nikdy nezanedbajte aj iné druhy poistenia - nielen vášho auta, ale aj vás samotných. Nikdy totiž nemôžete vedieť, čo na cestách stane a vtedy je cena poistenia oproti cene života nevyčísliteľná.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now